Förnekelse / Föruttnelse / Förlust Denial / Putridness / Deprivation
Ceramic objects/sculptures.

︎︎︎